Zarząd Stowarzyszenia

Ewa Pomin – prezes zarządu 

Celina Kutzner – Wiceprezes

Lucyna Puchała – zastępca prezesa

Danuta Rozmiarek – skarbnik

Anna Gruchała-Płotalska – sekretarz

Wiktoria Trepto – sekretarz

Stefania Krzymieniewska

Marzena Szymańska

Justyna Kochaj-Szczecińska

Katarzyna Nogaj