Wyjazd do kina

W sobotę 17.02.2018 r. jest organizowany wyjazd do kina na film „Cudowny chłopak”

Zapisy u Steni Krzymieniewskej