Walne zebranie GSPON

W wtorek 28 czerwca 2018 r. odbędzie się Wale zebranie stowarzyszenia członków GSPON o godz. 18:00 w szkole  na ul. Mściszewskiej 10.

Serdecznie zapraszamy