Musical Julia i Szekspir

Organizujemy wyjazd na musical „Julia i Szekspir” do szkoły muzycznej w Poznaniu dnia 2 lutego 2018 r. o godz. 19:00.  Jest to koncert charytatywny dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia u P. Zeni Wojtkowiak  do piątku 19.01.2018 r.  tel. 698 780 663.

Serdzcznie zapraszamy

Msza Św. i Wigilia GSPON

    W sobotę 20.01.2018 r. o godz. 12:00 zapraszamy członków i sympatyków  GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  na naszą Wigilijną Mszę Św.    w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na oś. Zielone Wzgórza.                                    Po Mszy Św. o godz. 13:30 zapraszamy na spotkanie Wigilijne w gimnazjum przy ulicy Mściszewskiej 10.       Można również przebrać się w strój karnawałowy

Serdecznie zapraszamy

Msza Św.

W sobotę 25.11.2017 r. o godz. 14:00 zapraszamy członków i sympatyków  GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  na Mszę Św. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na oś. Zielone Wzgórza.

Serdecznie zapraszamy

Msza Św. i kino

W sobotę 28.10.2017 r. o godz. 14:00 zapraszamy członków i sympatyków  GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  na Mszę Św. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na oś. Zielone Wzgórza.                                                           Po Mszy Św.  organizujemy wyjazd do kina na filmy do wyboru „Dwie Korony” lub „Emitki”.

Wyjazd do kina; Przebędowo o godz. 15:20, Mściszewska 15:25. spod Mili 15:30

Zapisy do piątku u Steni Krzymieniewskiej nr tel. 509 014 520

Serdecznie zapraszamy

Msza Św.

W sobotę 16.09.2017 r. o godz. 14:00 zapraszamy członków i sympatyków  GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  na Mszę Św. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na oś. Zielone Wzgórza.                                                                 Po Mszy Św.  spotykanie przy kawie i ciastku.

Wycieczka do Gdańska

W dniach  6.10 – 8.10.2017 r. organizujemy wycieczkę do Gdańska

W programie zwiedzanie; Peplin, Westerplatte, Gdańsk muzeum II wojny św., molo w Sopocie i Dar Pomorza

Zapisy u Steni Krzymieniewskiej tel. 509 014 520 do dnia 12.09.                                                        Wpłata na konto GSPON po 100 zł. do dnia 20.09

Serdecznie zapraszamy

Zmiana terminu Walnego Zebrania

Zmiana terminu z 13 czerwca na 27 czerwca br. o godz. 18:00 w Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10 odbędzie się Walne Zebranie członków GSPON.                                                                                                   Obecność obowiązkowa.

 

          Porządek obrad Walnego Zebrania Członków      Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku na godz. 18.00 w pierwszym terminie, w przypadku braku quorum, w drugim terminie na godz. 18.15,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Sekretarza  Zebrania  oraz Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o zaliczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanymi przez Stowarzyszenie w roku obrotowym 2016 na poczet funduszu statutowego.
 13. Wybory prezesa Stowarzyszenia – podjęcie, w drodze tajnego głosowania, uchwały o powołaniu prezesa Stowarzyszenia.
 14. Wybory członków Zarządu – podjęcie, w drodze tajnego głosowania, uchwały o powołaniu pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej – podjęcie w drodze tajnego głosowania, uchwały o powołaniu członków  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 16. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego – podjęcie, w drodze tajnego głosowania, uchwały    o powołaniu członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.