Musical Julia i Szekspir

Organizujemy wyjazd na musical „Julia i Szekspir” do szkoły muzycznej w Poznaniu dnia 2 lutego 2018 r. o godz. 19:00.  Jest to koncert charytatywny dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia u P. Zeni Wojtkowiak  do piątku 19.01.2018 r.  tel. 698 780 663.

Serdzcznie zapraszamy