Kontakt

Siedziba:
62-095 Murowana Goślina
ul. Mściszewska 10,
skrytka pocztowa nr 4   

Biuro:
Murowana Goślina
ul. Kręta 34
tel. 609 220  380

Nr konta; 98 1020 4027 0000 1902 0033 8889
NIP 777-26-81-819
Regon 634414191
nr KRS 0000140375